+31 035 621 08 14

X

Mail ons

Uw Mail is ontvangen.
Er is iets mis gegaan probeer later nogeens.

Contact Info

Wilt u onze contact informatie, In uw contacten hebben scan dan deze QR- Code met uw telefoon of scroll naar benden op de pagina.

Mobiele website

Wilt u onze website op uw telefoon openen, scan dan deze QR-Code met uw telefoon

PrivacyPolicy

Meesterschilders Posthumus BV bewaakt uw privacy en draagt zorg voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw (persoonlijke) gegevens.

Dit zijn de gegevens die wij van u ontvangen:

• Naam en adresgegevens
• Contactgegevens
• Bankrekeningnummer
• IP Nummer en eventueel mailadres
• Bezoeken via de website


Deze gegevens hebben wij nodig voor het opmaken van een offerte, facturen, eventueel om contact met u op te nemen en te controleren of uw betalingen bij ons zijn binnengekomen.
Wij hebben uw gegevens in ons bezit tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan en tot uiterlijk
12 maanden op het moment dat onze samenwerking ontbonden wordt.

Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Meesterschilders Posthumus B.V. de organisatie en/of persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren.
In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.
Mocht het niet tot een overeenkomst leiden, dan houden wij uw gegevens in ons bezit tot de datum waartegen ons aanbod aan u is komen te vervallen.

Na uitvoering van de opdracht houden wij uw gegevens
slechts met uw instemming in ons bezit als daarvoor een aan te wijzen doel is.
Hier stemt u in ieder geval mee in op het moment dat wij een overeenkomst aangaan voor meerdere jaren.
Wij zullen
uw gegevens slechts delen met derden indien u daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gegeven.

Onze website maakt gebruik van
cookies waarvan u ook een melding krijgt bij het eerste bezoek aan de website.

U heeft de
mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen, te wijzigen en/of beperking van uw persoonsgegevens.
Uw verzoek zal
zo spoedig mogelijk verwerkt worden.

U kunt hiervoor
contact opnemen met Meesterschilders Posthumus B.V.

• Naam verantwoordelijke: Edith Posthumus
Adresgegevens: Oude Loswal 2a
Telefoon: +31 35 621 0814
Mail: info@meesterschilders-posthumus.nl

Wij zullen u hierop uiterlijk binnen 1 maand reactie op geven.
Mocht u verzoek
ongegrond of buitensporig zijn dan zijn wij geoorloofd hier een administratieve vergoeding voor te vragen of het verzoek te weigeren.

U heeft het recht om
"vergeten" te worden en kunt daarvoor een vergetelheidverzoek bij ons indienen.
Dit kunt u per mail aan ons kenbaar maken.

Wij dragen zorg voor een goede
beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens opslaan.
Meesterschilders Posthumus B.V. houdt zich het recht voor
om dit privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.
Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Voor vragen en / of opmerkingen gerust contact met ons opnemen.